Gravhøjen

På et højt plateau ved Borum, vestligt i Aarhus Kommune, var der indtil 1870-erne en af Nordeuropas største gravhøje - Borum Eshøj.

I denne gravhøj, der har haft en diameter på 38 m og været ca. 9 m høj - på størrelse med Jellingehøjene, fandt man ikke mindre end tre velbevarede egekistegrave, der har indeholdt de ældste oldtidsdragter, vi kender fra Europa. Egekisterne er dateret til ca. 1350 f.Kr.

Fundet er af stor arkæologisk og kulturhistorisk betydning, og lokaliteten er kendt langt uden for landets grænser.

Se Moesgaards Museums hjemmeside og besøg museet og de gravlagte fra Borum Eshøj i bronzealderudstillingen.

Fundene bliver udstillet på Nationalmuseet, men er for tiden udlånt til Moesgaards Museum. Læs mere om Borum Eshøj på Nationalmuseets hjemmeside. Her kan man blandt andet se billeder af fundene fra Borum Eshøj.

I foråret 1989 indledte Forhistorisk Museum, Moesgaard i Aarhus udgravningen af en bronzealderhøj beliggende 100 m øst for den legendariske Borum Eshøj.

Arkæologisk valghold
Dette fik stor betydning for lokalsamfundets børn, unge og voksne, idet Sabro-Korsvejskolen etablerede et arkæologisk valghold for skoleelever og voksne fra skoledistriktet. Initiativtager var lærer Kaj Jensen. Holdet fik tildelt en høj 100 m øst for Eshøj til udgravning. Her arbejdede holdet siden og blev først færdig med udgravningen i 1993.

Eshøjspillet bliver født
I påsken 1990 fik man på valgholdet den idé, at det ville være oplagt at udvikle et historisk friluftsspil om bronzealdermenneskenes liv og virke på Eshøjene og tilmed spille det mellem højene. Igen var lærer Kaj Jensen primus motor.

En gruppe lokale borgere og institutioner blev kontaktet, et møde blev etableret, og så var "Eshøjspillet" igangsat med alt, hvad dette indebar af samarbejdsrelationer og arbejdsopgaver. Du kan se billeder fra spillene i Billedarkivet.